Privacy statement

De medewerkers van IdeeSafe voeren alle werkzaamheden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit, maar zijn genoodzaakt elke aansprakelijkheid, met uitzondering van grove schuld en opzet, uit te sluiten.

Wij gaan discreet om met vertrouwelijke informatie die u ons verstrekt over nieuwe ideeën. Ook voor de medewerkers van IdeeSafe geldt een geheimhoudingsverplichting.

Uw persoonlijke gegevens zullen, behoudens uit wettelijke regelingen voortvloeiende verplichtingen, niet worden verstrekt of verkocht aan derden.
Ook zal IdeeSafe de gegevens niet gebruiken om ongevraagde post en/of e-mail te versturen.

logo_sitebuilder