IdeeSafe is per 2022 gestopt met het verzorgen van een bewijsregistratie
van uw ideeën, concepten & formats.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaat Roel van Dongen,
oprichter en eigenaar van IdeeSafe, het wat rustiger aan doen.

Het concept van IdeeSafe en alle ingrediënten voor een bedrijfsmatige uitvoering zijn ter overname beschikbaar.
Geïnteresseerden kunnen per mail contact opnemen.

Geregistreerde depots blijven geldig tot dat de depottermijn van 10 jaar is verstreken.
U kunt tot die tijd nog een beroep doen op de ondersteunende dienst van de notaris
zoals in de overeenkomst staat vermeld.