Idee

Een idee is in beginsel niet te beschermen door het auteursrecht.

Derden kunnen dus op basis van uw idee iets anders creëren, zonder dat u er iets tegen kunt doen. Een concrete uitwerking van uw idee tot een concept, kan wel door het auteursrecht beschermd worden.

Het werk moet voor een ander zintuiglijk waarneembaar zijn.

Het auteursrecht ontstaat vormvrij. U hoeft daarvoor verder niets te doen. Registratie is geen vereiste om in het bezit te zijn van een auteursrecht. Wèl is het aan te bevelen om te zorgen voor een bewijs van het moment van ontstaan en uitwerking van een idee. In plagiaatprocedures is dit bewijs van doorslaggevende betekenis; vaak gaat het er om wie de eerste was!

Het is de rechter die uiteindelijk bepaalt of iets auteursrechtelijk beschermd is.

Op een zeker moment zult u namelijk met uw concept naar buiten treden. U stuurt uw werk mogelijk naar een derde, bijvoorbeeld een collega, bureau, opdrachtgever, fabrikant, tv-producent of uitgever. Om nu te voorkomen dat er een conflict ontstaat wie eigenlijk de auteursrechthebbende en maker is van het werk, doet u er verstandig aan vooraf een bewijsregistratie te laten verrichten. Zoals gezegd, bij conflicten gaat het er immers vaak om wie de eerste was. De rechter kan bij grote gelijkenis een bewijsomkering gelasten. De vermeende inbreukmaker moet bewijzen “niet ontleend” te hebben. In dat kader kan een registratie van groot belang zijn.

In de praktijk zal men minder snel misbruik maken van een geregistreerd concept. Sancties op het schenden van de auteursrechten zijn duidelijk: b.v. hoge boetes en schadevergoedingen.

Door éénmalig te investeren in uw ideeën en ze te (laten) registreren bij IdeeSafe, bent u voor 10 jaar verzekerd van uw exclusieve registratierechten en kunt u vervelende problemen eenvoudig voorkomen. Ook minder gangbare en commerciële concepten op het gebied van kunst, cultuur, onderzoek & wetenschap, muziek & entertainment kunt u middels een conceptregistratie effectief veilig stellen.