Onderzoek

Ideeën en concepten zijn, in tegenstelling tot octrooien (patenten), nooit centraal geregistreerd.

Het is dus onmogelijk om erachter te komen of uw idee/concept al bestaat. Wel kunt u natuurlijk wat huiswerk en onderzoek doen door op internet te zoeken of uw idee, of iets vergelijkbaars, al bestaat. Ook kunt u via internet zoeken in de data-base van het Octrooiburo te Rijswijk.

Octrooi-informatie op internet is te vinden op:
http://nl.espacenet.com
http://register.octrooicentrum.nl

Pas als u met uw idee/concept aan het werk gaat komt u erachter of er andere partijen zijn die een claim leggen op hetzelfde idee. Hoe je het dan ook wendt of keert, in zo’n geval is er sprake van een conflict! De enige die dan een bindende uitspraak kan doen voor alle betrokken partijen, is een rechter. En de eerste vraag die deze rechter zal stellen is: “Wie was het eerste met dat idee?”. Als u dan uw registratie van IdeeSafe voorlegt zal de rechter daar geen vragen over stellen, maar zal de tegenpartij moeten aantonen dat hij het idee niet van u heeft! (bewijsomkering). Ervan uitgaande dat u een origineel en oorspronkelijk idee heeft geregistreerd zal de tegenpartij dat dus niet kunnen. U krijgt dan van de rechter gelijk, PUNT.

Wat u met dat gelijk gaat doen is een ander verhaal. U kunt b.v. een schadeclaim indienen of inkomstenderving aantonen. Ook kunt u een percentage vragen van de omzet, uw idee verkopen of gewoon verbieden dat de andere partij daar iets verder mee doet. De mogelijkheden zijn legio en het is aan u om te beslissen wat u ermee gaat doen.

Om zover te komen zult u echter eerst dat gelijk moeten krijgen.

Met een bewijsregistratie van IdeeSafe staat u daarmee wel ontzettend sterk in uw schoenen!