Escrow

“Escrow is een term voor een rechtsprocedure, waarin rechten en plichten beschreven staan van leveranciers m.b.t. bescherming en veiligheid van vitale informatie die nodig is voor het functioneren van hun product”

Voorbeeld bij software

Aanschaf van software betekent doorgaans het verkrijgen van een licentie op de software: het recht om de software te gebruiken. Een eind-gebruiker krijgt in de meeste gevallen slechts de gecompileerde versie van de software: de machine code waar alleen de computer mee om kan gaan. Maar om de software te onderhouden (correcties, modificaties en/of uitbreidingen) is de originele versie – de broncode – van de programmatuur vereist. Daar de broncode het intellectueel eigendom is van de leverancier en meestal niet meegeleverd wordt, gaat de gebruiker een onderhoudsovereenkomst aan met zijn leverancier. In deze onderhoudsovereenkomst verplicht de leverancier zich de software aan te passen aan de (doorlopend) wijzigende zakelijke activiteiten van de gebruiker.

Wat nu indien er problemen zijn met de software en de leverancier niet kan of wil voldoen aan zijn onderhoudsverplichtingen? 

Om in die gevallen de gebruiker toegang te geven tot het relevante materiaal (broncode en documentatie), komen leverancier en gebruiker overeen dat leverancier een kopie van het materiaal bij een professionele escrow agent deponeert. Binnen het kader van die overeenkomst is de escrow agent in bepaalde gevallen gerechtigd het materiaal aan de gebruiker af te geven.

Escrow niet alleen voor software

In die gevallen waarin een bedrijf, voor de levering van zijn eigen producten, afhankelijk is van kennis van derden die elders niet verkrijgbaar is, biedt escrow een extra veiligheid voor die vitale informatie. Bijvoorbeeld: formules, productieprocessen, bouwtekeningen etc.

Aan welke eisen moet een goede escrow-constructie voldoen? 

Een goede escrow constructie stoelt op twee fundamenten: in de eerste plaats het feitelijk kunnen beschikken over een kwalitatief goed en volledig depot en in de tweede plaats het juridisch recht om dat depot in de genoemde situaties ook daadwerkelijk voor onderhoudsdoeleinden te mogen gebruiken. Als aan één van beide criteria niet wordt voldaan dan is het gebakken lucht; dan denkt de gebruiker ingedekt te zijn maar als puntje bij paaltje komt dan staat hij alsnog met lege handen.

Ter verduidelijking: als je een prachtig depot hebt, maar juridisch is dat niet gecontroleerd of in het contract niet goed geformuleerd, dan loop je gerede kans dat je het depot misschien nog wel uitgeleverd krijgt maar het niet mag gebruiken. Omgekeerd, als het escrow contract goed in elkaar zit, maar het depot is kwalitatief onvoldoende, dan heb je een prachtig recht maar je kan er niets mee.

Bronvermelding www.escroweurope.com.