Procedure

De inschrijvingsprocedure vindt plaats op het kantoor van IdeeSafe

U moet een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen. Bedrijven moeten een uittreksel van de Kamer van Koophandel én een geldig legitimatiebewijs van diegene die bevoegd is het bedrijf te vertegenwoordigen, overleggen.

Na het voldoen van de dossierkosten begint de registratieprocedure van uw idee.

* Als eerste wordt er een uitgebreid n.a.w.-dossier (naam / adres / woonplaats etc.) aangelegd.
* Uw aangeboden werk wordt op inhoud getoetst, digitaal vertaald en opgeslagen, in eigen systeem uitgebreid gecatalogiseerd en in het eigen IdeeSafe-archief bewaard. Indien nodig wordt uw idee samen met u uitgewerkt tot een concept/format.
* Tevens wordt er een exemplaar van het digitaal opgeslagen materiaal bij de notaris ter depot in een safe aangeboden.
* Na inschrijving ontvangt u van de notaris een mede door hem ondertekende overeenkomst ter bevestiging van de deponering bij de notaris, een registratienummer en de dagtekening. Tevens ontvangt u van IdeeSafe een copie van uw eigen digitaal opgeslagen werk.

Deze inschrijving is geldig voor een periode van 10 jaar.
Daarna kan de inschrijving worden verlengd voor een volgende periode van 5 jaar.

Met deze bewijsregistratie wordt het originele gedigitaliseerde werk zowel in het archief van de notaris als in het archief van IdeeSafe opgeborgen. Indien de bewijsstukken door uzelf niet meer te traceren zijn dan kunt u contact opnemen met IdeeSafe. Wij hebben de stukken altijd bij de hand, tot tien jaar na depotdatum.

Indien er een conflict is ontstaan en u voor de rechter de authenticiteit van uw idee wilt aantonen, dan is er een wettelijk gedeponeerde kopie bij de notaris, die desgevraagd een kopie zal verstrekken en de datum van het depot van uw idee zal bevestigen. Door deze procedure bent u er altijd zeker van toegang te krijgen tot uw gedeponeerd werk, ook in geval IdeeSafe ophoudt te bestaan!

Wanneer wordt een idee ter inschrijving geweigerd?

* indien het idee ieder onderscheidend vermogen mist
* indien het idee in het maatschappelijk verkeer zou kunnen leiden tot misleiding
* indien het idee in strijd is met de goede zeden of de openbare orde.