Als ik in loondienst of in opdracht van een derde een idee heb uitgewerkt, wie moet het dan deponeren?

Het recht tot het depot komt in principe toe aan uw werkgever, tenzij anders is overeengekomen. Om verwarring te voorkomen is het belangrijk tijdig een contract op te stellen en te ondertekenen waarin duidelijk de wederzijdse rechten en verplichtingen staan vermeld. Voor een deskundig advies over een specifiek geval, kunt u zich wenden tot gespecialiseerde juristen.

Posted in: Vraag & Antwoord