Als ik mijn concept na verloop van tijd wijzig moet ik dan een nieuw depot verrichten?

Ja. U kunt uw concept gebruiken zoals het bij IdeeSafe is ingeschreven. Een nieuw depot is dus vereist indien u een onderscheidend onderdeel van uw concept wijzigt, bv. modernisering van het lettertype, aanpassing kleurstellingen, etc. Voor advies over specifieke gevallen, verdient het aanbeveling zich tot een deskundige te wenden.

Posted in: Vraag & Antwoord