Privé of zakelijk registreren?

Zakelijk
Een bewijsregistratie op naam van de zaak betekent dat de “waarde van uw auteursrecht” behoort tot het “bedrijfskapitaal”. Als u te maken krijgt met een faillissement kunnen uw schuldeisers beslag leggen op uw bewijsregistratie en de daarbij behorende auteursrechten. Ook bij verkoop van uw bedrijf moet u rekening houden met de waarde die uw bewijsregistratie vertegenwoordigt.

Privé
Indien u op persoonlijke titel een bewijsregistratie verricht kunt u de “waarde” van uw auteursrecht vergelijken met “vermogen”. Bespreek met uw partner a.d.h.v. uw burgerlijke staat wat er geregeld moet worden. Wij adviseren u om in geval van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract hierover schriftelijke afspraken te maken.

Testament
Omdat een bewijsregistratie vermogen kan vertegenwoordigen is het ook te adviseren om dit in uw nalatenschap te betrekken. Overdracht aan kinderen en/of familie moet u dan testamentair regelen.

Posted in: Vraag & Antwoord