Wanneer is mijn werk beschermd?

Het werk is op moment van de schepping al auteursrechtelijk beschermd! Depotdatum kan van groot belang zijn in een gerechtelijke procedure uit bewijstechnische overwegingen. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de datum waarop wij uw werk deponeren bij de notaris.

Voorwaarde is wel dat aan alle gestelde vereisten wordt voldaan.

Posted in: Vraag & Antwoord