Wat is de rechtsgeldigheid van een registratie bij IdeeSafe?

IdeeSafe werkt samen met een notaris. Dat wil zeggen dat alle registraties bekrachtigd worden door een Nederlandse notaris. U ontvangt van uw registratie dan ook een notariële bevestiging.  In het voorkomende geval kan de notaris duplicaten afgeven en de datum van het depot bevestigen, zodat rechtens vast ligt de datum van deponering en dus het hebben van het idee. Een Nederlandse notaris wordt benoemd door de koning der Nederlanden. De rechtsbevoegdheid van een Nederlandse notaris is erkend in het verdrag van Maastricht. Dit verdrag is ondertekend door alle aangesloten EU-landen. Een bewijsregistratie van IdeeSafe is daarom geldig in alle aangesloten EU-landen, dus zeg maar West-Europa.

Het auteursrecht is een wereldwijd erkend en geldend recht. De rechtssystemen in b.v. Amerika en Azië zijn erg verschillend van ons Anglo-Saksische rechtssysteem. Daardoor bestaat er geen garantie dat de rechtsgeldigheid van een bewijsregistratie bij IdeeSafe in die werelddelen zal worden geaccepteerd.

Posted in: Vraag & Antwoord