Wat betekenen de tekens ® TM en © ?

® Het geeft aan dat de gebruiker van het merk beweert het merk ingeschreven te hebbben. Het is verstandig om dit teken naar buiten toe te gebruiken voor uw geregistreerde merken. In het Anglo-amerikaanse recht verkrijg je ook een soort merkrecht als gevolg van het pure gebruik op basis van het Common Law. De gebruiker van het merk beweert zo’n merkrecht te bezitten.

TM Algemeen wordt aangenomen dat dit betekent dat u een merkaanvraag heeft ingediend maar dat er nog geen merkregistratie is verkregen.

© De gebruiker claimt auteursrechten op zijn werk te bezitten.

In alle gevallen is uiteindelijk de rechter die daarover beslist!

Posted in: Vraag & Antwoord