Wat is het verschil tussen een octrooi, patent en een bewijsregistratie?

Een octrooi en een patent is hetzelfde. Wel bestaat er een wezenlijk verschil tussen een bewijsregistratie en een octrooi/patent.

Definitie octrooi:
Een verleende vergunning om een product via een bepaalde methode of een bepaalde wijze te maken. Niemand anders mag zo’n product dan via dezelfde methode of bepaalde wijze produceren.

Voor technische uitvindingen
Een octrooi of patent beschermt de technische oplossingen in een nieuw product of productieproces. Door het octrooi (alleenrecht) hebben anderen uw toestemming nodig om uw vinding toe te passen, te produceren of te verkopen. Dit gebeurt tegen betaling (licentieverlening).

Octrooi aanvragen
Het Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) in Rijswijk verleent octrooien. Het bureau is een zelfstandig onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Er zijn 60 miljoen octrooidocumenten opgeslagen. Deze bron van technische kennis kunt u gratis raadplegen via de volgende sites:
http://nl.espacenet.com
http://register.octrooicentrum.nl

U kunt zelf een octrooi aanvragen of dit laten doen door een octrooigemachtigde. Dat is een juridisch specialist op het gebied van octrooien, merken en modellen.

Posted in: Vraag & Antwoord